Webové portály

Webové portály

Články na webových portáloch, linkbuilding, blogy
Slovensko a Česká republika

Kvalitný obsah dobre napísaných a pútavých článkov uverejnených na internete prináša nových čitateľov, priaznivcov, zákazníkov. Článok umiestnený na kvalitných webových portáloch v kombinácii so SEO optimalizáciou prináša ľahkú vyhľadateľnosť, kvalitnejší page rank a ešte viac zákazníkov.

Na Slovensku spolupracujeme s viac než 90 populárnymi webovými portálmi. V Česku je ich 50. Články, ktoré vytvoríme, sú vždy unikátne. Obsahujú vaše komerčné informácie, kľúčové slová, prelinkovanie a ilustračné, produktové alebo korporátne fotografie.


Pripravujeme takisto blogové príspevky na rôznych blogových portáloch. Píšeme reportáže, hodnotenia, recenzie. Náš jazyk prispôsobíme cieleným čitateľom. Spolupracujeme taktiež s nezávislými blogermi, ktorí sami pripravujú články o produktoch našich klientov. Sprostredkujeme ich návštevu v stredisku, zmanažujeme uverejnenie príspevkov.