Kontaktné údaje

Sunsell s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka č. 71758/B

Adresa

SunSell s.r.o.
Odborárska 44
831 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO

46 107 045

IČ DPH

SK202 324 2199

Media director

Radovan Čičvara
+421 904 425 387
cicvara@sunsell.sk


KANCELÁRIA

Záhradnícka 95
82108 Bratislava

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
PO BOX 42
811 06 Bratislava

IBAN

SK271100 0000 0029 2685 4738

SWIFT

TATRSKBX