Multimédiá

Multimédiá

Vytvárame fotografický materiál, videozáznamy, hudobné podklady

Aby ste sa mohli spropagovať, musíte svoj odkaz pretaviť do vizuálneho prostredia. V súčasnosti predávajú fotografie. Obraz je to, čo vás reprezentuje. V marketingu často nezáleží na tom, čo ste, ale ako vyzeráte. Príťažlivý obsah pritiahne pozornosť, a to je prvý krok k ďalším aktivitám. Netýka sa to samozrejme len fotografií, ale aj videí. Zaujímavé video vás môže reprezentovať pomerne dlhý čas.

Fotografie a videá pre vás vytvoríme počínajúc prípravou scenára, réžiou, zabezpečením techniky, figurantov, strihu, post produkcie.Fotografické vizuály

Spolupracujeme s niekoľkými fotografmi rozmiestnenými po celom Slovensku. Predtým ako vyberieme toho najvhodnejšieho vám predostrieme jeho minulé práce. V prípade potreby zabezpečíme aj figurantov. Realizácia sa môže týkať fotografovania interiéru a exteriéru objektov, produktov, osobných profilov, retuše a grafických prác.

Tvorba videí

Vytvoríme pre vás firemné video alebo krátky profilový záznam vašho rekreačného strediska, hotela, reštaurácie, produktu, atď. Realizácia zahŕňa celkovú organizáciu od prípravy po dodávku finálneho produktu.

Hudobná produkcia

vytvoríme hudobný podmaz k vášmu videozáznamu. Tvorba je autorská a neodznie nikde inde. Produkcia zahŕňa tvorbu, produkciu a postprodukciu.