PPC reklama

PPC reklama

(SR, ČR, PL, HU)

Banery, vizuály a textová reklama patria k základným nástrojom, ktorými oslovíte svojich potenciálnych návštevníkov. Dobre cielená a nastavená reklama dokáže zvýšiť návštevnosť vášho webu, znásobiť návštevnosť vášho zariadenia, zvýšiť predaj alebo len informovať o tom kto ste a čo robíte.

Reklamu na webových portáloch zabezpečujeme dvomi spôsobmi: reklamou v Google Ads systéme a priamym umiestnením na slovenských a českých webových portáloch.
Google Ads
textová a banerová reklama

Textovú reklamu na Google určite každý pozná. Sú to odkazy zobrazované na prvých miestach v Google po zadaní výrazu do vyhľadávacieho okienka. Sú označené nápisom Reklama. Zabezpečíme, aby sa odkazy smerujúce na vašu stránku zobrazovali na prvých miestach. Zvýšite tak svoju vyhľadateľnosť a návštevnosť webu, čo sa odrazí na vašich predajoch alebo návštevách vášho zariadenia.

Uverejňovanie banerovej reklamy je takisto súčasťou služby Google. Prostredníctvom nej zabezpečíme uverejnenie vášho baneru na stovkách webových portálov. Tie samozrejme vyberieme podľa vašej cieľovej skupiny. Zabezpečíme, aby sa prostredníctvom banerov vaši zákazníci ľahko dostali na váš web, čo je základ k tomu, aby ste dosiahli ich aktivitu.


Banery na slovenských a českých weboch

Banerovú reklamu realizujeme aj priamym umiestnením na slovenských a českých webových portáloch. Realizujeme ju oslovením spoločností, ktoré ich vlastnia. Vďaka dlhodobým vzťahom vám vieme poskytnúť exkluzívne ceny. Uverejnenie zabezpečíme počínajúc výrobou až po nasadenie. Predchádza tomu presná špecifikácia vášho produktu a výber vhodných webových portálov.