Printové médiá

Printové médiá

Slovensko a Česká republika

Pre naších klientov zabezpečujeme uverejňovanie článkov v slovenských a českých printových médiách. Na základe podkladových materiálov pripravíme texty, vyberieme a upravíme fotografie a expedujeme do redakcií. Výsledkom je uverejňovanie článkov vo vybraných tituloch.

Zabezečujeme uverejňovanie krátkych produktových tipov, odborných aj lifestylových článkov spolu s komerčnými informáciami. Pripravujeme takisto reportáže, rozhovory aj tlačové správy.

Slovensko 70 printových médií - 2 500 000 náklad.
Česká republika 50 printových médií - 3 200 000 náklad.Printové médiá v číslach

Printové médiá majú stále široký okruh čitateľov a sú dlhodobo spolutvorcom verejnej mienky. Komplexne cielený marketing sa nezaobíde bez príspevkov v tomto marketingovom kanáli. Stále sa znižujúca cena inzercie v pomere k čítanosti časopisov obstojí aj v porovnaní s článkami a banermi uverejnenými na internete. Cenovú efektívnosť uverejňovania článkov zobrazuje tabuľka nižšie.


Kampaň pre Holidaypark Kováčová

Kampaň sme realizovali pre Holidaypark Kováčová. Počas 10 mesiacov sme uverejnili 53 výstupov v printových médiách. Informáciu o klientovi videlo, resp. prečítalo 961 658 „návštevníkov“. Náklad na jedného čitateľa bol teda 0,008 eur.

Výsledky kampane

Holidaypark Kováčová

2 404 144 ks: 80% nákladu titulu
961 658 ks: každý piaty čitateľ mohol informáciu prečítať