Tlač a web

Meno firmy, produktu

Dlhodobo komunikujeme s redakciami slovenských printových médií. V spolupráci s nimi sa snažíme uverejňovať informácie o produktoch v časopisoch, denníkoch, magazínoch, rádiách a televíziách. Našim cieľom je poskytnúť čitateľom a verejnosti kvalitné a úplné informácie spolu s názvom produktu, jeho opisom, menom výrobcu alebo dodávateľa, citáciou odborníka, prípadne odkazom na príslušný webový portál. Úzko spolupracujeme s viac než šesťdesiatimi slovenskými printovými médiami.

Nepodceňujte printové médiá

Aj keď stále viac čitateľov hľadá informácie na webových stránkach, uverejňovanie príspevkov vo významných časopisoch s vysokým nákladom a čítanosťou má svoju neodškriepiteľnú účinnosť. Súčet výtlačkov jednotlivých časopisov dokáže spolu nakontrahovať úctyhodné množstvo. Zaisťuje tak rozsiahly zásah vašich potenciálnych spotrebiteľov. Každej PR kampani však musí predchádzať analýza vhodných periodík pre váš okruh produktov.

PC Revue Môj dom
Ilustračné snímky

Nejedná sa o inzerciu

Z našej skúsenosti vieme, že inzertné strany si čitatelia všímajú len minimálne a podľa zistení až 60% čitateľov inzerciu nevníma vôbec. Príčinou je nedôvera v takto podané informácie. Väčšej pozornosti sa tešia textové príspevky v časopisoch. Čitatelia venujú značnú pozornosť faktickým informáciám. Krátky či dlhší článok spolu s fotografiami má priamy účinok. Články vám pripravíme na mieru podľa vašich potrieb a potrieb redakcií.

Sanitec
Ilustračná snímka

Rozpočet

Cena za naše služby bude určená na základe konzultácií. Závisí totiž od rozsahu spolupráce  a sily mediálnej kampane v printových médiách. Pri zostavovaní mediálnej stratégie je nutné vziať do úvahy viacero stránok, akými sú: charakter produktu, počet vhodných printových médií, druh komunikačných tém, veľkosť príspevkov, zámery klienta atď.

Úhrada za naše služby obsahuje:

písanie článkov rôznej dĺžky na mieru pre jednotlivé časopisy
– úpravu fotografií pre redakčné účely
komunikáciu s novinármi, presadzovanie záujmov klienta, lobbing za účelom uverejnenia informácií o spoločnosti a jej produktoch, vyhľadávanie nových mediálnych príležitostí.
–  monitoring tlače
–  nákup časopisov