Ďalšie služby

Audit médií

Pripravíme analýzu slovenských médií a vyberieme najvhodnejšie pre vašu oblasť podnikania. Cieľom bude vymedziť okruh časopisov, magazínov, denníkov a webových portálov, ktoré vám dokážu priniesť maximálny efekt.

PR propagácia na webových portáloch

Rovnako, ako v prípade printových médií, vieme zrealizovať kampaň aj na webových portáloch. V súčasnosti už existuje množstvo stránok, ktoré informujú o rôznych trendoch, produktoch a službách. Pripravíme pre nich články a zabezpečíme uverejnenie. Budeme sa snažiť umiestniť info s názvom vášho produktu, jeho opisom, menom výrobcu alebo dodávateľa, citáciou vášho odborníka, prípadne odkazom na príslušný webový portál.

PR propagácia v printových médiách a na webových portáloch v ČR

Propagáciu v časopisoch, magazínoch, denníkoch a webových portáloch vieme realizovať aj na území Českej republiky. Zabezpečuje ju pre nás partnerská spoločnosť sídliaca v krajine. PR propagácia bude realizovaná identicky ako na Slovensku. Na základe podkladových materiálov a rozhovorov so zástupcom spoločnosti pripraví PR konzultant články o vašej firme. Po autorizácii spoločne s fotografiami bude kontaktovať redaktorov v daných médiách a zabezpečí uverejnenie informácií. Výstupy následne predloží na vyhodnocovacej schôdzke.

Rozpočet

Audit médií

Jednorazový poplatok za Audit médií je 300 Eur bez DPH.

Uverejňovanie PR článkov na webových portáloch

Paušálna cena za realizované služby je 200 Eur bez DPH mesačne
Garancia uverejnených príspevkov: 3

Úhrada za naše služby obsahuje:

– písanie článkov pre jednotlivé portály
– úpravu fotografií pre redakčné účely
– komunikáciu s novinármi, presadzovanie záujmov klienta, lobbing za účelom uverejnenia výstupu, vyhľadávanie nových mediálnych príležitostí
– monitoring výstupov

PR propagácia v printových médiách a na webových portáloch v ČR

Výška mesačného paušálu a systém práce spoločnosti bude identický ako v prípade propagácie v SR.