Rozpočet tlač a web

V rámci internetových služieb sme pre klientov pripravili samostatné balíky za zvýhodnenú cenu. Obsahujú služby, ktoré pre Vás vieme zrealizovať komplexne. Vybrať si môžete aj z činností, ktoré sú uvedené v časti Jednotlivé služby. Obsahujú samostatné internetové operácie. Ich výkon je ohodnotený v samostatnom cenníku služieb, ktorý vám v môžeme zaslať.

Úhrada za naše služby obsahuje:

písanie článkov rôznej dĺžky na mieru pre jednotlivé časopisy
– úpravu fotografií pre redakčné účel
– komunikáciu s novinármi, presadzovanie záujmov klienta, lobbing za účelom uverejnenia informácií o spoločnosti a jej produktoch, vyhľadávanie nových mediálnych príležitostí.
– monitoring tlače
– nákup časopisov
– monitoring tlače