Ďalšie služby

Audit médií

Jednorazový poplatok za Audit médií je  300 Eur bez DPH.

Príprava auditu obsahuje:

Vypracovanie 5-stranového dokumentu s informáciami o jednotlivých médiách. Pri vypracovaní analýzy zvažujeme množstvo faktorov profilu periodík a webových stránok. Výsledkom auditu bude vyčlenenie časopisov a webových portálov, ktoré budú najvhodnejšie pre propagáciu vašej spoločnosti.

Uverejňovanie PR článkov na webových portáloch

Paušálna cena za realizované služby je 200 Eur bez DPH mesačne
Garancia uverejnených príspevkov: 3

písanie článkov pre jednotlivé portály
– úpravu fotografií pre redakčné účely
– komunikáciu s novinármi, presadzovanie záujmov klienta, lobbing za účelom uverejnenia výstupu, vyhľadávanie nových mediálnych príležitostí
– monitoring výstupov

PR propagácia v printových médiách a na webových portáloch v ČR

Výška mesačného paušálu a systém práce spoločnosti bude identický ako v prípade propagácie v SR.