Kontakt

SunSell s.r.o.

IČO: 46 107 045
DIČ: 202 324 2199
Sídlo: Odborárska 44, 831 02 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka č.: 71758/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, Hodžovo námestie 3
PO BOX 42, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 292 685 4738/1100
Swift kód: TATRSKBX
IBAN: SK27 1100 0000 0029 2685 4738

Kontaktné údaje

Tel. č.: 0904/ 425 387
Email:  info@sunsell.sk; media@sunsell.sk
Fax: 054/4795888